Вказівки для рецензентів

Відгук було створено з метою: внести позитивний вклад у наш світ. Наше основне завдання - створити цифровий простір, де споживачі можуть вільно ділитися своїми досвідами та надавати цінні відгуки компаніям, з якими вони взаємодіють. Ваші автентичні рецензії та коментарі відіграють важливу роль у направленні інших споживачів до прийняття обґрунтованих рішень у їх взаємодії з підприємствами. На цій сторінці ви знайдете вказівки для рецензентів. Знайдіть час, щоб ознайомитись з ними.

Пишіть справжні відгуки

Ваш відгук повинен відображати ваш особистий досвід. Уникайте написання фальшивих відгуків або відгуків від імені інших. Дуже важливо, щоб ваша думка була щирою та не була впливована зовнішніми факторами. 

Уникайте наклепу

Уникайте заяв, які можуть несправедливо зашкодити чиїйсь репутації або заподіяти фінансову шкоду. Описуйте свій досвід об'єктивно, дозволяючи читачам робити свої власні висновки.

Надавайте докази

Зберігайте будь-яку документацію, яка підтверджує ваш досвід із компанією, таку як квитанції чи підтверджувальні електронні листи. Це може бути запитано для цілей верифікації.

Будьте поважні

Переконайтеся, що ваші відгуки чесні та утримуйтеся від публікації будь-чого ненависного, расистського або дискримінаційного. Крім того, не займайтеся незаконною практикою або діяльністю, яка може зашкодити іншим.

Без реклами

Зосередьтеся на обміні відповідною інформацією та уникайте промоційного контенту чи посилань. Наша платформа не призначена для рекламних цілей. 

Ви володієте своїми відгуками:

Ви маєте свободу редагувати, оновлювати або видаляти свої відгуки за необхідності. Будь ласка, користуйтеся цим правом відповідально.

Будьте прозорими

Якщо у вас є будь-які стосунки з компанією, яку ви рецензуєте, розкрийте це у своєму відгуку, щоб підтримувати довіру з читачами. 

Будьте справедливими та конструктивними

Намагайтеся давати справедливі та конструктивні відгуки у своїх відгуках, підкреслюючи як позитивні аспекти, так і області для поліпшення. Це допомагає компаніям розуміти, як вони можуть покращити свої продукти та послуги.

Спілкування в спільноті

Ознайомтесь і слідкуйте за нашими вказівками спілкування в спільноті, щоб забезпечити позитивне та поважне середовище для всіх користувачів та компаній.

Дякуємо за вашу співпрацю у підтримці інтегритету Відгук.